Fiul Strazii

….. „ Crăciunul acela îl demoralizase cumplit. Stătea ore întregi în casă, preferând să se plictisească la televizor decât să fie ispitit de lumea mincinoasă de afară. Toată bucuria celorlalți i se părea un afront personal. Și toate reclamele publicitare de Crăciun, toate cadourile și toată atmosfera aceea de basm i se păreau cea mai mare minciună posibilă, iar uneori chiar cea mai mare tortură.
… În aceeași zi, o altă scrisoare de la casa de asigurări de sănătate îi sosi acasă, prin care i se cerea să înapoieze cardul de asigurare medicală, deoarece șeful lui nu mai plătea nimic pentru el. Așa că merse și acolo, ca să evite penalizările de rigoare în cazul în care ar fi păstrat în continuare cardul pentru el.
– Și acum… ce faceți?, îl întrebă curioasă funcționara.
Nu erau deloc prea dese astfel de cazuri când trebuia să rețină carduri de asigurare…
– O să supraviețuiesc eu, răspunse Andrei zâmbind.
– Bine, bine… continuă ea. Asta mi-e clar… Dar cine o să vă
asigure medical în continuare?
Andrei arătă cu degetul spre tavan fără să scoată un cuvânt, ceea ce provocă și mai mult curiozitatea femeii.
– … Adică vreți să spuneți că nu aveți dreptul la șomaj?
– Nu.
– Nu aveți pe nimeni care să preia pentru dumneavoastră
costurile de asigurare, nicio rudă, niciun prieten? insistă ea uimită.
– Nu, nu am pe nimeni.
– Și din ce-o să trăiți?!?
– Din… speranță! Începând de azi sunt … fiul străzii, zâmbi el din nou, spre uimirea femeii.
Funcționara vru parcă să mai întrebe ceva, dar își dădu seama că fusese deja suficient ce aflase. Andrei salută de rămas-bun și ieși afară în ploaia nesuferită de decembrie. „Ce știți voi ce e viața grea?…“ își spuse el în minte. „Pentru voi viață grea înseamnă să nu vă puteți face concediile unde doriți, sau să nu vă puteți cumpăra mașina pe care o doriți… sau să nu aveți salariul pe care-l doriți. Asta e viață grea pentru voi”… Citește mai mult din acest articol

Doar un gând….

Viaţa….
E un mister, iar în jurul ei s-au construit alte mistere.
De exemplu, axioma…adevăr fundamental acceptat ca real fără a fi demonstrat, socotit demn sau convenabil , evident prin sine însuşi.
Dumnezeu e o axiomă, El există prin sine insuşi, rămas acolo, în eter, în imaginar ca o sursă a existenţei, destinul implacabil al trăirilor noastre.
L-am clădit şi i-am făcut o casă în subconştient, L-am chemat şi a venit, este fixat în fiinţa noastră , ne sufocă în fiecare clipă, a ajuns de neclintit, o himeră a zbaterilor noastre lăuntrice.
Câţi au încercat sa-l dea jos , dar s-au temut de El şi atunci au pariat pe El. În El există totul, binele şi răul, teama şi bucuria , binecuvântarea şi blestemul, contradicţia şi legitatea, distrugerea şi creaţia.
Numai că….realitatea nu poate fi cuprinsă în axiome şi aşa s-au născut paradoxurile.
O axiomă nu poate pronunţa imperativ, indestructibil şi placid :” Eu sunt sensul, viaţa şi adevărul vieţii.”
Unii au încercat proslăvirea numelui lui Dumnezeu  printr-o sinergie între ştiinţă şi matematică , între infinitul mulţimilor şi mulţimea infinitului, folosindu-se de axioma alegerii : „ Pentru orice mulţime de mulţimi nevide există o funcţie care asociază fiecăreia dintre aceste mulţimi unul dintre elementele sale .”
Axioma alegerii l-a dus pe Pavel Florenski la ştiinţa divinităţii, acea „mulţime numită „ care capătă în spiritualitate un sens, o direcţie a cinstirii numelui lui Dumnezeu.
În „Stâlpul şi temelia adevărului „ Florenski a încercat o abordare  a conceptelor logice în dreptul religiei, distrugând prin ideile sale raţiunea ce încerca sa o rejecteze .
A pus pe edificiul matematicii, speculaţia , înţelegerea mistico-intuitivă şi obsesiile patristicii în care s-a născut.
Drumul paradisului construit pe cea mai logica dintre ştiinţe continuă sub povara greutăţilor sufleteşti, a deznădejdii sau a imposibilităţii de a depăşi viaţa cu problemele ei. Ce l-a făcut pe Georg Cantor, acest matematician ilustru al teoriei mulţimilor să cadă în capcana metafizicii, dacă nu decepţia , depresia cauzată de lupta confruntării cu această lume bolnavă , atinsă de maladia superficialităţii , a minciunii şi a lipsei de iubire ?
Unii teologi creştini au speculat opera lui Cantor şi au văzut în ea o trimitere la unicitatea infinității absolute a naturii lui Dumnezeu.
Cum mai putem ieşi din acest paradis în care numerele sunt porţi ale raţiunii ce deschid uşa către taina dumnezeiască ?
Desigur, paradoxul…
Din teoria multimii rezultă un paradox, paradoxul lui Russell.
Numele lui Dumnezeu, cinstirea acestui nume, construit pe o scară numerică speculativă , acest nume pus de unii deasupra multimii, infinitul marcat static şi grotesc pus sub semnul falsului şi adevărului, într-o antinomie.
De fapt,  Zermelo formulase deja o teoremă (“ pe orice mulțime se poate stabili o relație de bună ordonare “), dar Russell i-a pus amprenta publicităţii.
Pentru a demonstra că teoria naivă a mulțimilor enunțată de Cantor este inconsistentă, Russell a imaginat o mulțime specială, mulțimea tuturor mulțimilor care nu se conțin ca element, arătând astfel că noţiunea de mulţime a tuturor mulţimilor este contradictorie.
Paradoxul lui Russell sau paradoxul mulţimii tuturor mulţimilor este un paradox logic .
În opinia lui Wittgenstein “este cel mai mare paradox al logicii şi matematicii contemporane ”.
Prima cauză a tuturor lucrurilor create ( dumnezeul raţiunii) o aporie….
Evoluând în înţelegere , intuiţia nu mai poate construi axiome , ci numai propoziţii.
În “Principia mathematica” a lui Russel există propoziţii primitive numite axiome, din ele pot ieşi propoziţii compuse, acceptate în sistem dacă pot fi derivate pe calea unor demonstraţii. La Wittgenstein  demonstraţia nu are nici o importanţă, pentru că toate propoziţiile valide logic sunt tautologii, iar o tautologie nu are nevoie de demonstraţie. O  tautologie este o propoziţie întotdeauna adevărată, indiferent de valoarea de adevăr a propoziţiilor care o compun.
“Eu sunt Cel ce sunt “ o tautologie numita Dumnezeu în propoziţia vieţii spirituale.
Ce este mai paradoxal ca alegerea ! O alegere inconştientă te poate proiecta într-o eroare , o alegere conştientă greşită poate fi câteodată decisivă în drumul către adevăr.
Sloganul :”Alege viaţa, ca să trăieşti” , are sens de reuşită numai sub forma “ Alege cu raţiunea atunci când îţi doreşti ceva cu adevărat.”
De multe ori crezi că ai prins viaţa, esenţa …Dar, ea se sfarmă în mulţimi. Vrei să le strângi la un loc, dar e imposibil pentru ca nu mai încap în aceeaşi teorie a iubirii. S-au împrăştiat pe drum , în oniric, în deznădejde, în haos.
Şi atunci, lăsăm trecutul, suspiciunea, iluzia în marea uitării , pentru a ne clădi viaţa adevărată .

Autoevaluare

Nota: Articolul este o parodie si trebuie citit ca atare. Continutul exprima opinia autorului. Desi este semnat „Arsenie Nutzescu”, apartine lui Anubis.

Buna la toata lumea de pe O2.

De la bun inceput doresc sa va spun ca eu cred in Isus. Nu am fost intotdeauna asa, schimbarea s-a produs la 16-17 ani. M-am intrebat Citește mai mult din acest articol

ARTA DE A IUBI

            Suntem condamnaţi la un realism empiric ce are in vedere doar un mozaic de funcţii independente sau dependente numai de experienţa înscrisă în creierul care le asociază ? Suntem constranşi la un idealism care nu are ca obiect al unei veritabile fenomenologii decât esenţele sau semnificaţiile , ca şi cum noi am fi spirite pure ? ” se întreba Ey.

            A fi conştient înseamnă a trai, a avea reprezentări în minte pline de afectivitate, a dispune de un model personal al lumii.

            Iubirea e o stare de conştiinţa, ea este o dinamică a vieţii noastre, este o stare care avansează sau regresează în funcţie de schimbările care se produc la un moment dat in conştiinta noastră şi de construcţia pe care o facem cu lumea înconjurătoare.

            Idealizată sau redusă la un simplu act , definită ca plăcere -erosul uman sau agape- erosul divin, iubirea este înca o necunoscuta. Omul se raportează la iubire în funcţie de valoarea sa , de comportament, tradiţie, cultură, experienţă. Omul transformat în sclav al propriilor dimensiuni erotice, omul camuflat de propriul eu ridicat la rang de autoritate absolută nu mai poate simţi iubirea decât prin proprii ochi deformati de vanitate. Omul trist, darâmat de griji, sclav al unei societăţi injuste şi reci nu simte iubirea decât ca o tortură, el are nevoie de o altfel de autoritate căruia să-i încredinţeze afectivitatea sa, aducând ofrandă idolului absolut. Omul conştient de sine, omul valorilor umanitare, omul simplu, bun, găseşte un scop în iubire, scopul existenţei sale.

           Iubirea e o artă, arta de a dărui, gând exprimat atât de sugestiv  de Erich Fromm în cartea sa „Arta de a iubi” .

            Iubirea, spune Fromm presupune înainte de toate „cunoaştere şi efort” şi cuprinde trei aspecte extrem de importante in dinamica acestei arte de a trăi frumos  şi anume : însuşirea teoriei, însuşirea practicii şi intuiţia .

           Teoria iubirii înseamnă de fapt teoria existenţei umane. Omul este creaţia conştienta de sine. Fromm gândeşte povestea biblică a lui Adam şi Eva într-o alta dimensiune, aceea a sentimentelor, a afectivităţii. Odată consumat fructul cunoaşterii, cei doi au simţi vinovăţia, ruşinea, dar nu ca rezultat al fricii de Dumnezeu ci ruşinea pentru că nu învăţaseră să se iubească. Fuseseră captivi ai singurătăţii , iar conştientizarea iubirii le-a dat puterea să se desprindă de sentimentul izolării.

         Omul din toate timpurile a căutat cum să-şi depăşească izolarea , cum să obtină unirea cu celălalt, cu lumea în ansamblul ei, cum să-şi împlinească destinul pentru că fiecare din noi este o entitate mică, un cosmos în sine. Intrarea omului în lumea existenţei se face prin legea firească a iubirii, unirea dintre mamă şi făt, unirea simbiotică , când două fiinţe trăiesc laolaltă, împreunate într-o iubire care fundamentează întreaga viaţă umană.

        Există o formă pasivă a iubirii, pe care Fromm o numeşte masochism. Persoana masochistă nu are de luat decizii, nu îşi asumă niciun risc, nu este nici singură, nici independentă, nu are integritate, cu alte cuvinte nu este pe deplin născută.   Această iubire pasivă laică extinsă la nivel religios se poate defini ca iubirea faţă de un idol, supunere masochistă faţă de destin, ritualuri, muzica rituală, starea orgiastică, stări asemănătoare celor induse de droguri sau de transa hipnotică ( starea mistică).   Persoana renunţă la integritatea sa , se transformă pe sine în instrumentul unei fiinţe absolute, imaginare şi nu are nevoie să-şi rezolve problema vieţii prin propria sa activitate productivă.

        Forma activă a fuziunii simbolice este dominaţia, sadismul.

        Persoana sadică doreşte să scape de însingurarea sa , transformând o altă persoană în parte integrantă a sa. Persoana sadică comandă, umileşte , exploatează.

           Fromm îl denunţă pe Hitler ca fiind sadic faţă de oameni şi masochist faţă de destin, faţă de istorie.

        Iubirea este o acţiune care se poate face numai în libertate, înseamnă a da, a renunţa la ceva, a face un sacrificiu.

        Caracterul de tip mercantil este dispus sa dea iubire numai dacă primeşte ceva în schimb ( ideea mântuirii , mercantilismul idolatrismului divin ).  Virtutea de a da, înseamnă acceptarea sacrificiului, a da fiind cea mai înaltă expresie a puterii.   A te oferi pe sine, nu inseamnă sacrificiu sângeros (ideea obsedantă a răscumpărării ca atribut al iubirii) ci înseamnă a oferi din ceea ce este al tău , din bucuriile tale, din placerile tale , din ceea ce gândeşti, din ceea ce ştii, din ceea ce este viu în tine.

             A te cunoaşte pe tine insuţi nu reflectă numai puterea de introspecţie realistă ci dorinţa de a cunoaşte omul în totalitatea lui, tu fiind la rândul tău exponentul unei lumi, lumea reflectată prin tine. Cunoaşterea prin gândire este condiţia necesară ca omul să distingă ceea ce este bine şi adevărat, problematica cunoaşterii omului paralelă cu problematica cunoaşterii lui Dumnezeu.

         Numai renunţarea la visurile narcisiste de omnipotenţă şi omniprezenţă legate de o persoană aflată dincolo de simţurile noastre, poate duce la adevărata smerenie bazată pe forţa noastră interioară.

       Freud a supraevaluat sexul pentru ca pe vremea aceea nu erau suficiente informaţii , de aceea se impune , spune Fromm aprofundarea concepţiei lui Freud transpunându-i intuiţia de pe plan fiziologic pe plan biologic şi existenţial.

         Iubirea infantilă urmează principiul :”iubesc pentru că sunt iubit”, iubirea imatură se manifestă prin ideea :”te iubesc pentru că am nevoie de tine”, iar iubirea matură exprimă sensul afectivităţii şi al unirii adevărate :”sunt iubit pentru că iubesc.”

           Iubirea este de fapt puterea sufletului, daca poţi spune cuiva „te iubesc” trebuie sa poţi spune „iubesc în tine pe toată lumea , iubesc prin tine lumea întreagă, mă iubesc şi pe mine însumi prin tine”.

 Fromm pune o întrebare foarte interesantă legată de iubirea de sine :”Este egoismul identic cu iubirea de sine sau este cauzat tocmai de lipsa acestei iubiri ?”

          Calvin gândea că iubirea de sine este „ciumă” , iar Freud o numea „narcisism” întoarcerea libido-ului către tine insuţi. Fromm leagă indisolubil iubirea de sine de iubirea către altcineva.  Altruismul poate degenera în boală, „altruismul neurotic” este un simptom manifestat printr-o paralizie a capacităţii de a iubi sau de a se bucura de ceva, a nu mai dori nimic pentru sine ;el nu aduce de fapt decât o mare nefericire, aceea de a nu te bucura de această viată ,nefericire specifică obsesiei de suferinţă manifestă vizavi de actul neprihănirii, obsesie care poate atinge paroxismul .

          Lumea din punct de vedere cognitiv , al percepţiei legate de realitatea înconjurătoare, nu a atins gradul de maturitate , ea nu a pus corect şi nu a evaluat suficient miturile raportate la divinitate în aşa fel încât să obţină eliberarea de o autoritate care paralizează fiinţa umană, constrânge puterea de a iubi şi micşorează esenţial potenţialul afectiv.

         De fapt,prin  Moise s-a interpretat greşit intuiţia umană de a se elibera, şi faptul ca adevărata libertate era alta. În momentul în care dumnezeu îi apare în para focului descoperindu-se într-un fel prin formula identităţii sale :”Eu sunt Cel ce sunt”, trebuia să se declanşeze lupta interioară a omului şi opoziţia faţă de imaginea dumnezeului autoritar, clădit după forma de organizare patriahală. Atunci trebuia să se treacă la o altă treaptă a înţelegerii umane faţă de realitate, în sensul că dumnezeul de până atunci trebuia să se metamorfozeze , să se identifice cu o nouă treaptă de cunoaştere, de gândire. Rămânerea pe loc, transformarea eliberatorului într-un sol al aceluiaşi dumnezeu arhaic a însemnat o ruptură definitivă faţă de planul evolutiv al societăţii.

          În opoziţie cu logica aristotelică, logica paradoxală ( mod de gândire găsit în filosofia antică chineză, indiană, apoi la Heraclit  şi în dialectica lui Hegel, la Marx) poate avea ca motto principiul logic al lui Lao-tse :”Vorbele ce sunt perfect adevărate par să fie paradoxale.”

          Din acest punct de vedere, realitatea ultimă identificată cu dumnezeu nu poate fi cuprinsă în cuvinte şi gânduri.

          Logica paradoxală nu e dualistă ci contradictorie, mintea percepe realitatea ca o suită de contradicţii, din această perspectivă nu se poate face o afirmaţie cu privire la dumnezeu.  În „Vede” ideea de dumnezeu atotştiutor şi atotputernic nu poate fi decât ignoranţă.

         Religia contemporană este anacronică, dumnezeu este văzut când ca un şef de trib, când ca „nimicul absolut”.

          Religia poate fi privită ca o formă de dezintegrare a iubirii, dar nu numai religia ci intreaga societate contemporana.  Într-o societate de piaţă , ierarhizarea valorilor in funcţie de structura economică duce la înstrăinarea omului de sine insuşi, de semenul său şi de natură. Omul devine obiect de consum, devine un robot fundamentându-şi siguranţa pe izolare. Fericirea e redusă la ideea de consum, distracţie, poftă, caracterul e programat să consume.   Roboţii nu pot iubi, pot spera doar la un târg bun, căsătoria nu devine decât acea alianţă făcută ca un refugiu din sentimentul singurătăţii. Dezintegrarea iubirii duce la pseudo-iubire, văzută ca fantezie, un surogat de satisfacţie afectivă satisfăcută prin vizionarea unor cărţi, filme sau cântece. Omul nu mai este preocupat de iubirea ca sentiment al dăruirii, devine obsedat de propria sexualitate pe care şi-o satisface prin folosirea unor mecanisme proiective spre a-şi eluda propriile probleme fiind în schimb preocupat de defectele şi de slabiciunile celuilalt, asa-zisa iubire neurotica.   

           Pe plan religios, prelaţii contemporani îl fac pe dumnezeu fie director general al firmei „Universul S.A” şi de acolo conduce piesa ( deşi piesa s-ar juca şi fără el) sau îl prezintă ca fiind în spatele cortinei, şi îl conştientizezi numai în momentul în care îţi joci rolul tău.

         Adevărata practică a iubirii nu o poţi avea decât prin tine însuţi, iubirea este o artă care se poate învăţa. Din păcate, suntem consumatorii care sunt gata să înghită orice, sau facem din iubire un hobby drăguţ şi amuzant. Iubirea este de fapt o disciplină care nu trebuie impusă din exterior , ea presupune o conversaţie fără clişee, fără sfaturi, implică sensibilitate, responsabilitate, depăşirea propriului narcisism, facultatea de a vedea lucrurile aşa cum sunt .

                În concluzie, practica iubirii e să fii activ în sentimente , atenţie, vitalitate, experienţă, corectitudine.

               Etica corectitudinii se confruntă cu etica Regulii de aur.

               Să vorbeşti despre iubire nu înseamnă sa ţii predici ,ci  să crezi în posibilitatea ca iubirea să devină un fenomen social, o credinţă raţională bazată pe intuirea adevăratei noastre naturi umane.

              Iubirea este o artă, o artă care trebuie învăţată de fiecare om în aşa fel încât viaţa să-şi urmeze adevărata cale, aceea de a cunoaşte libertatea fiinţei umane, aceea de a se elibera de fantasmele trecutului, de a cunoaşte omul în toată complexitatea lui. Pentru aceasta ai nevoie de a învăţa sa iubeşti, de a învăţa să respecţi , sa te eliberezi de narcisism , de obsesiile unui erotism mistic pentru a cunoaste dragostea ca formă a dăruirii.

                Acest lucru e posibil, numai atunci când consideri ca poţi iubi prin „cunoaştere şi efort” aşa cum subliniază Fromm in cartea sa „Arta de a iubi”.

Mitul intre realitate si minciuna

De-a lungul epocii vechi a omenirii, popoarele si-au faurit legende privind eroi, fapte si locuri din trecutul indepartat, povestiri care plecau de la evenimente reale, deformate si amplificate de-a lungul secolelor.

Legenda biblica a Turnului Babel, o pilda a vanitatii omenesti sau indrazneala de a cuceri universul franata de superstitii, teama, frica ?

Legatura dintre legenda Vechiului Testament si ziguratul din Babilon este data de captivitatea evreilor in Babilon, al carui rege Nabucodonosor II (605-562 i.H.) a distrus Ierusalimul in 587 i.H. Regele, un mare constructor, s-a remarcat si prin refacerea celebrului sanctuar si zigurat al zeului Marduk din Babilon. Pentru aceasta a folosit prizonieri de razboi din tarile cucerite, printre care si evrei. Numele ziguratului, in opinia unor istorici, este chiar numele Babilonului, numit de evrei Babel de la cuvantul semit Bab-ilu sau Bab-ilani (Poarta zeului sau Poarta zeilor) si transcris de greci Babilon.
In opinia lui Andre Parrot, povestirea Turnului Babel a fost scrisa in secolele IX-VIII i.H., inspiratia sa babiloniana fiind evidenta.
Exista la Luvru o inscriptie cuneiforma datand din anul 229 i.H si redactata la Uruk , in care este descris ziguratul de la Babilon, cu o inaltime de 90 m, egala cu laturile bazei patrate.
S.N. Kramer in volumul “Leaganul civilizatiilor,” considera Turnul Babel cea mai mare minune arhitectonica a lumii vechi. In opinia lui Kramer, Turnul Babel a fost distrus si construit de mai multe ori, originalul din Geneza fiind construit cu sute de ani inainte de Nabocodonosor II, care le –a cerut arhitectilor sa-l inalte atat de sus incat sa poata rivaliza cu cerul. Distrus de regele Xerxes al persilor (486-465i.H), turnul a intrat in atentia lui Alexandru cel Mare (336-323i.H), dar acesta a renuntat sa-l reconstruiasca dupa ce a aflat ca ii vor fi necesari 10.000 de lucratori timp de doua luni numai pentru a indeparta ruinele.

Independent de latura existentiala in timp a turnului, semnificatia sa ca mod de evidenta a fenomenului “incurcarii limbilor”, este cuprinsa in miturile si religiile popoarelor.
Semnificatia acestei constructii marete poate fi punctul de separare a culturii unice preexistente in mai multe fragmente „etnogonice” care vor evolua diferit de-a lungul timpului.
Exista inca interferente culturale ,corespondenta aproape perfecta a limbilor si dialectelor terestre. Nici un dialect nu poseda termeni care sa ii apartina in exclusivitate, care sa fie absolut intraductibili si intransmisibili; nu exista diferente cruciale de ordin semantic, ci doar de ordin sonor, ceea ce constituie o realitate inexplicabila daca pornim de la premisa evolutiei separate a marilor rase si civilizatii umane.
De aici teoria „unicei civilizatii” primare este totusi demna de luat in seama.
Stiinta, in special arheologia, recunoaste existenta reala a unei cetati numita Babel al carei turn a ramas, probabil, neterminat.
O astfel de constructie este una de exceptie numai prin dimensiuni, altfel incadrandu-se in practica traditionala a Sumerului, aceea de a edifica cetati-temple gen zigurate.

Umberto Eco in “Limitele interpretarii “, spune ca pentru a delimita “autenticitatea “ de “falsuri imperfecte” trebuie sa avem in vedere autorul, intentia, sensul, autenticitatea, metafora si limitele interpretarii.
“Exista un fals “perfect” (cf.Goodman 1968) care rezista oricarui criteriu filosofic dat ?” se intreba Emberto Eco (Limitele interpretarii, pag.77).

Intre cod si mesaj se interpune libertatea de interpretare .
Scripturistic, daca intre cod si mesaj intervin mecanismele minciunii, acestea schimba semnificatia transcedentala (ex.sarpele si Eva).
Interpretarea general valabila e aceea conform careia Dumnezeu a incurcat limbile pamantului pentru indrazneala de a ajunge la cer.
Mesajul tine de limitele interpretarii.

David Rohl in “Testamentul pierdut “ il identifica pe Nimrod cu Enmerkan, fiul zeului soare si in acelasi timp constructorul Urukului. Avea un templu la Eridu, si se pare ca a vrut sa cladeasca un mare centru urban prin restaurarea unitatii lingvistice.
Factorii exteriori au franat aceasta incercare.

Indiferent de valenta istorica sau metaforica a fenomenului incurcarii limbilor, interpretarea faptelor din punct de vedere biblic a adus un deserviciu umanitatii.
Filtrata prin mentalitatea evreilor, metafora sau relatarea a capatat semnificatii diferite de posibilul motiv al distrugerii turnului sau al valorii metaforice, punand intre indrazneala omului de a crea o capodopera a identitatii sale si Creator, o prapastie de netrecut.
Temeritatea umana a fost franata de gelozia unui dumnezeu marginal, primitiv al subcivilizatiei nomade.

Henry Morris in “Geneza inregistrata “ pag.276 spunea ca confuzia privind “incurcarea limbilor ‘ tine de fonologie si nu de procese de gandire.

David Buss in “Psihologia evolutionista ‘ defineste limbajul ca fiind un artefact al dezvoltarii si organizarii creierului, iar reprezentarile noastre despre realitatea inconjuratoare poarta pecetea mijloacelor de exprimare.
Fichte spunea ca “omul nu devine om decat printre oameni”.

Daca limba lui Dumnezeu e limba cerului, atunci pentru a-l intelege trebuie ca impulsul lingvistic codificat in univers sa fie transferat umanitatii.
Omul sa poata avea acces la limba cerului pentru a-l intelege pe Dumnezeu.
Saussure imagina limbajul cu o tabla de sah.
Limbajul este de fapt o stare a jocului, valoarea fiecarui semn depinde de opozitia celorlalti.
Jocul presupune atitudine, lupta, sacrificiu toate au legatura cu sansa de a castiga terenul, de a castiga suprematia gandirii.
In biblie, intotdeauna visul uman de a cuceri este legat de starea de pacat.
Aceasta stare a unui destin scris in aceasta carte religioasa poate fi sinuciderea fiintei umane.

“Dar succesul nostru ca specie, se datoreaza inteligentei, cunoasterii si nu emotiilor. De asta, doctrina religiei -“Crede si nu cerceta”- contravine insasi esentei umane, care este definita ca specie si isi datoreaza progresul curiozitatii.” (Carl Sagan “ Diversitatea experientei stiintifice”).

Cunoasterea chiar metaforica , atunci cand intre mesaj si receptarea lui intervine interpretarea ridiga, privita prin religie , prin superstitii, prin subcultura, poate ajunge o frana in calea cunoasterii, un mijloc de sinucidere a fiintei umane.
Un astfel de exemplu il constituie viziunea extrasenzoriala speculativa a EGW care mai adauga la deformarea mesajului dat de biblie inca o serie de interpretari specifice:
“ Locuitorii din campia Sinear nu credeau in legamantul lui Dumnezeu, ca El nu va mai aduce alt potop pe pamant. Multi dintre ei tagaduiau existenta lui Dumnezeu si puneau potopul pe seama unor cauze naturale.”
“ Exista ziditori de turnuri si in zilele noastre. Cei necredinciosi isi construiesc teoriile lor pe deductiile asa-zisei stiinte si resping revelatia Cuvantului lui Dumnezeu. Ei isi permit sa condamne autoritatea morala a lui Dumnezeu, sa dispretuiascã Legea Sa si sa se mandeasca cu capacitatea ratiunii umane.”

Polany sustine ca “misterul este o parte esentiala a existentei omului si a vietii sale in lume.” El specifica o problema legata de „minus-cunoastere”: cum putem sti ceea ce nu stim?

In niciun caz folosind “minus-cunoasterea”, pentru ca e pacat asa cum zicea Carl Sagan in “Diversitatea experientei stiintifice “ca specia cea mai inteligenta de pe pamant sa se sinucida pentru ca nu a avut intelepciunea si mijloacele de a lupta pentru a ajunge si a cunoaste limba universului.

Tragedia Numita Religie

Viata e ca o piesa de teatru in care este glorificat sau umilit eul in functie de imprejurari si de credinte.

Atunci cand eul este desfiintat pentru a trai in gloria cuiva, piesa nu-ti mai apartine si se numeste destin. Destinul e o fata a tragediei, viata e mai presus de destin. Imprejurarea si cautarea m-au dus in lumea umbrelor abstracte.Umbra ortodoxiei si umbra adventismului s-au ingramadit intr-o structura. Ea proiecteaza pe ecranul vietii o parte diforma a trecutul meu religios.

Ortodoxia ramane un spatiu in care se ingramadesc ca intr-o lada dezestre, lucruri noi, frumoase, alaturi de suveniruri vechi, fotografii, amintiri ale unor vremuri de mult apuse. Intrand in chilia unui pustnic, gasesti acolo confluenta intreveacurile apuse si prezent , de parca toate sentimentele s-ar gasi ingramadite intr-o tolba a lui Eol.

In iconografia ortodoxa, filosofii poarta coronite de aur, fiind respectati mai ceva decat martirii prigoniti pentru Hristos. Filosofia e imbracata ca o regina, mistica ii este imbracamintea, iar religia o casatoreste cu prejudecati, ritualuri, traditii. Evanghelia este o implinire a logosului, insa valoarea logosului sta in marturia orala, in datini, in obiceiuri. Ele ( obiceiurile) vin de dincolo de crestinism, aduse pe aripa timpului si transferate omului in chip de adevar.

La inceput a fost tragedia. Logosul grecesc a luat forma tragediei, logosul lumii a inceput cu tragedia pacatului. Tragoi inseamna tap si tragedia de aici se trage. Etimologic. Generalul se creaza de la fleacuri, filosofia pleaca de la mici amanunte , un tap hilar cu coarne impletite si evoluand in spirala, a inaintat in veacuri, izbind orice obstacol pana la metafizica.

Ortodoxia nu o poti trai decat prin ritualuri . In ortodoxie, intreaga creatie este, in fiinta ei, un mediu de reflectare a transcendentei. Acest caracter de simbol si aceasta structura simbolica a lumii este exprimata de Parintii filocalici in invatatura despre rationalitatea creatiei. Fiinta umana a devenit prin neascultare o fiinta a suferintei, a tristetii, omul in spatiul constiintei nefericite. Poate de aceea , constiinta nefericita hegeliana a prins contur in ideologia ortodoxa. Grigorie Palama interpune intre fiinta divina si creaturi un fel de idei, ganduri anume “logoi” care preexista in mintea umana si prin care toate sunt create. Acesti logoi sunt un fel de entitati rationale prin care fiinta divina transcedentala devine multipla in conformitate cu procesiunile sale. Spre deosebire de Platon care considera ideile pure , fiinte cu o existenta autonoma, Palama sustine ca ele sunt predestinari divine, prestiinte. Deasupra tuturor conceptiilor se gaseste metafizica, privirea de dincolo de natural, deosebirea dintre cele naturale, carora le apartine lumea, si cele supranaturale, carora le apartine Dumnezeu, si intre care exista neant. Teologia ortodoxa nu face deosebire intre cele naturale si cele supranaturale, ci intre necreat si creat. Traditia orala este superioara bibliei, pentru ca ea reprezinta metamorfozarea divinului in continuitate, in idei. La nivel metafizic apofatismul total inseamna incognoscibilitatea lui Dumnezeu.Aici este diferenta intre Dumnezeul crestin si Dumnezeul filosofilor.

Confruntarea cu existentialismul a facut ortodoxia sa aplice conceptul de “personalism existentialist “ un fel de varianta a epistemologiei occidentale asupra omului si a implinirii lui. Numai ca teologi cum ar fi : Sergiu Bugakov, Jean Meyndorf, Dumitru Staniloaie care merg pe drumul umanismului nu reusesc decat o abordare apofatica participativa personal. Pentru ca in ortodoxie conceptul de “persoana” este un nonsens, omul este acea structura complexa , inseparabila de divinitate.

Reconstructia launtrica a capacitatilor cognitive este conditionata de prezenta in om a duhului sfant. Revenirea la epistemologia patristica poate bloca definitiv legatura ortodoxiei cu principiile umanismului rational. Toma de Aguino scria “Sufletul oricarui om inseteaza dupa fericire si intelegerea celor ce i-au fost menite.” Ceea ce mintea respinge ca fiind fals nu poate aduce pace , bucurie.

Adventismul a insemnat eliberarea intr-un fel de credinta oarba, de misticism. Credeam ca am intalnit acea credinta rationala si adevarul care slobozeste. Credeam ca este intr-adevar acel pas spre lumina, despartirea de miturile ortodoxiei, de magie si de superstitii. Puteam pleca de la adevaruri general acceptate si de la consecintele practice ale ideilor crestine.

Se mergea de la premiza ca scripturile sunt propriul lor interpret si ca nu mai trebuie sa accept ceva ce nu pot intelege. Din punct de vedere scripturistic, putem intelege jertfa de pe cruce, sanctuarele, preotia. Il vedeam pe mantuitor in ipostaza sa regala, si cautam notiuni precum : nevoia omeneasca, nastere din nou, neprihanire, sfintenie.

Imi era foarte greu sa gandesc asa, pentru ca eram obisnuita ca spiritualitatea sa se exprime printr-o liturghie in care dumnezeu iti apare prin cuvant, prin imaginatie, prin icoana. Totul este relativ simplu, simplitatea apostolica implinita in timpul modernitatii. Legea. Si mai presus de lege sabatul. Totul, viata devine un ceasornic, in care limbile se opresc de fiecare data in dreptul sabatului. Atunci e odihna. Nu mai trebuie reglat, pentru ca se regleaza singur, intra in subconstient, in fiinta ta .

Nu exista nici un adevar care sa corespunda realitatii, logica nu se aplica realitatii, pentru ca realitatea, viata, sensul se gasesc intr-o persoana. In El se tin toate. Apartenenta de divin, alegerea tine de ceva cosmic, te face deosebit, atat de deosebit incat bariera dintre tine si lume e de netrecut. Cei din lume sunt pierduti, definitiv pierduti. Adevarul este absolut, el se gaseste intr-o persoana, singurul reper in raport cu care poate fi determinat adevarul. Religia evreilor , istoria lor, legea, mentalitatea, mitul poporului ales, suprematia spirituala, toate au renascut sub mantia ocrotitoare a adventismului. Reformele s-au blocat in fortareata revelatiilor, umanismul in mitul poporului ales. Ma tem ca EGW. si sabatul pot bloca definitiv legatura adventismului cu principiile umanismului rational.

Isus a zis ca adevarul ne va elibera. Atunci intrebarea e care adevar ? Sartre gasea ca ateismul este “nemilos”, Camus “cumplit”, Nietzsche “innebunitor”. E ceva ce apartine acestei lumi, e cunoasterea acestei lumi care poate fi schimbata din nemilos in milos, prin insasi constiinta de a deosebi raul de bine si de a construi binele.

Dar creatia, dumnezeu, apartin tragediei. Imparatul, regele crestin nu ramane decat un simplu functionar al legilor facute de el, pe care tot el le calca mereu in acelasi spirit ‘creator’. Lumea e asa cum este, faptele dumnezeului biblic sunt dincolo de orice intelegere , iar tragedia va continua in aceea ca nu va reusi totusi sa iasa din imposibil.

Cautarea eului in “celalalt” in dumnezeul dinlauntrul nostru este poate o alta revelatie a absurdului, o alta fata a tragediei.

Dignitas – Dreptul meu asupra vietii mele!

Aceasta scurta meditatie se adreseaza celor care au trecut de treapta vietii in care considerau ca au inteles universul in care traiesc, eventual si pe celelalte. Traim fiecare zi cu up’s and down’s-urile ei in diferite colturi ale planetei. Muncitori, someri, intelectuali, superintelectuali, cu situatii stabile sau nu, crize inerente in diverse colturi ale existentei noastre, insa interactionand zilnic cu cei din jur in felul in care ne-am dezvoltat personalitatea, empatia si cercul in care ne invartim.

O intrebare care apare in mintea celor care vor sa isi adauge noi dimensiuni la planul existential este: cum sa ajung sa inteleg alte domenii si sa patrund cu mintea mea alte dimensiuni ale cunoasterii? Se pare ca uneori timpul sau modul in care ne organizam afecteaza progresul nostru. Cel mai grav este cand setea-ti de cunoastere a decedat si a fost inmormantata. Nu conteaza ce religie ai sau daca ai vreuna, cand ai ajuns sa intelegi si sa stii, atunci, persoana care ai fi putut ajunge a murit. Esti asa cum esti, cu limite autoimpuse si de o comoditate ucigatoare.

Vorbeam cu unul din colegii mei de la job si imi spunea ca daca un coleg de-al nostru s-ar dezice pe fata de religia lor (muslim) l-ar ucide si nu i-ar pasa ca ar intra in puscarie lasand doua fete fara parinte si o sotie fara sot. Ca vrei sa ma crezi sau nu, cititorule, acest coleg al meu este unul din cei mai seriosi si mai muncitori din cati stiu. Am discutat cu el ore in sir despre religia musulmana si despre impactul cuceririi Egiptului de catre arabi si am aflat ca omul asta cunoaste o gramada de aspecte istorice si religioase. Fiind crescut intr-o familie egipteana in care tatal nu era extremist nu a fost indoctrinat si a fost lasat sa-si aleaga singur religia.

Am cunoscut personal o familie de intelectuali intr-o biserica neoprotestanta care au amenintat-o pe fiica lor ca daca nu se pocaieste si daca nu isi paraseste prietenul non-azs o dezmostenesc.

Dupa cum bine stii draga cititorule orice dialog si orice incercare de a largi orizonturile tip dead-end in care exemplele de mai sus si-au condus propia fiinta este sortita esecului. Insa daca citesti aceste randuri si intelegi ceea ce am scris mai sus, am sa te provoc sa raspunzi la o intrebare care face sens in secolul in care traim.

Probabil ai auzit de Dignitas. Probabil ai urmarit “Choosing to die” (http://youtu.be/_NUa0SyyyMg)

Daca nu, permite-mi sa-ti sugerez sa urmaresti acest documentar.

In ce masura poate fi ingradita libertatea unei fiinte umane atunci cand aceasta alege sa-si puna capat zilelor si care este motivul pentru care aceasta masura ar trebui impusa in cazul in care personal consideri aceasta varianta. Invit ambele tabere pro si contra sa argumenteze.

A venit primavara, Iepurele nu Sare in Apartament

Sunt unii cu capul in nori, pentru care primavara vine mai tarziu, in timp ce altii se afla pe meleaguri unde primavara intarzie pana spre aprilie. Eu insa, cand ma uit la mine, constat ca ma gasesc in ambele ipostaze. Articolul acesta se adreseaza in primul rand femeilor. Acum, in timp ce scriu, zambesc pe sub mustata virtuala fiindca stiu ca o sa iau suturi in fund de la anumiti indivizi (frati de-ai mei de altfel) de pe forum, dar nu imi pasa. Am fost indragostit toata viata mea, sunt extrem de indragostit si acum si nu mi-e deloc rusine sa o recunosc.

Despre ce scrie Anubis de data asta? Anubis a inceput de cateva zile sa alerge in parc, iar iesirile in downtown l-au facut sa remarce buna dispozitie si fericirea celor din jur, pentru ca zilele de frig si ploaie au trecut iar soarele zambeste asa cum a facut-o dintotdeauna. Am urmarit cu groaza ceea ce s-a intamplat in Japonia si cred ca oricine intelege ca este o pura intamplare ca noi cei care citim aceste randuri ne aflam in afara acestei nenorociri, intr-un anumit sens.  Ce vreau sa spun cu asta? Oriunde in lumea asta se pot produce cutremure sau dezastre naturale, nimeni nu poate afirma ca este safe. Daca in locul in care te afli acum draga cititoare/cititorule, viata este linistita si-si urmeaza cursul, ia-ti timp si iesi in intampinarea zilelor frumoase.

Vorbeam cu un prieten virtual pe care l-am cunoscut aici pe Oxigen2 si-mi povestea ca este implicat intr-o gramada de probleme, responsabilitati la job, fata de familie, fata de rude, facultate, criza financiara si cu toate astea cand gaseste un pic de timp evadeaza in natura sau pe unde apuca. Sunt constient ca foarte multi din cei care citesc aceste randuri inteleg situatia respectiva. Uneori in viata simti ca esti coplesit de prea multele probleme si nu mai ai putere, dupa ce le rezolvi, de nimic, astfel ca uiti sa te mai relaxezi. Cunosc oameni in Bucuresti, de exemplu, care nu mai au puterea sau dorinta dupa o saptamana de lucru sa mai iasa undeva din casa si stau toata ziua la televizor sau fac orice numai sa nu iasa din casa. Eu insumi am trecut pe acolo in urma cu mai multi ani. Cred ca urmatorul pas este probabil lipsa poftei de a trai. Cand ajungi sa nu mai vrei sa te plimbi, sa nu mai ai contact cu oameni noi, sa nu mai vrei prieteni noi, incepi sa mori cate putin in fiecare zi. Suntem fiinte sociabile si suntem inclinati spre dialog si interactiune cu tot ceea ce este in jurul nostru. 

In ultimele zile, pe meleagurile unde ma aflu, a avut loc o explozie de culoare incredibila. Narcise si zambile, ghiocei si frezii, pomi infloriti care mai de care, este ceva incredibil. Eu de felul meu sunt mai nebunatic si imi place sa ies in aer liber sa ma plimb, sa alerg in parc, la bar sau restaurant in weekend si uneori tarziu serile dupa servici in functie de prietenii mei si de programul lor si al meu. Faptul ca meleagurile pe care ma aflu sunt o oaza de prietenie si deschidere iar mediul studentesc isi pune amprenta pe toata societatea este un plus cu siguranta, insa eu cred ca oriunde te-ai afla citind aceste randuri ai o sansa in a gasi prieteni noi si a iesi din hibernare. Scriu aceste randuri si le dedic iubitei mele, dar si voua, pentru ca imi pare important sa ne luam timp sa facem ceva pentru noi insine.

Ceea ce face Edi este intr-un fel impartasirea convingerilor personale pe baza experientelor acumulate si a istoriei studiate, fiindca el vrea ca toti cei care citesc sa aiba o minte deschisa la nou, la schimbarea unor mentalitati tribale invechite s.a.m.d.  L-am cunoscut pe Edi in urma cam cu 20 de ani si va marturisesc ca nici unul din noi nu mai crede ce credeam in urma cu 20 de ani. Unii ar spune ca evoluam, in timp ce altii ar incepe sa abereze vis-à-vis de optica noastra. Sa subliniez un aspect important: Edi nu crede ce cred eu, iar eu nu cred ceea ce crede Edi, insa este loc pentru amandoi sub soarele acesta fiindca am inteles ca RELIGIA-CREDINTA este o chestiune personala si nu ceva ce se poate impune, indiferent despre ce forma de organizare vorbim. Am avut sansa sa cunosc mai multe persoane care si-au schimbat viata in cel mai frumos mod cu putinta, dupa ce au inteles ca au dreptul sa fie fericite.

Daca Edi a inspirat atatia tineri sau mai putini tineri sa ia decizii atat de importante, este randul meu sa-I multumesc pentru tot ceea ce face, pentru toata pasiunea care-l caracterizeaza si la randul meu sa te rog draga cititoare sa-mi permiti sa iti spun:

A VENIT PRIMAVARA, IESI AFARA DIN CASA, ALEARGA, FA-TI PRIETENI NOI, AI GRIJA DE TINE INSATI CA MACAR LA SFARSIT DE SAPTAMANA SA FACI CEEA CE-TI PLACE, AI DREPTUL SA FII FERICITA!!!

Pentru ca in urma cu ceva timp (cam un an)  ii scriam urmatoarele cuvinte iubitei mele, cuvinte pe care le voi reda aici ca pe un mic cadou pentru ea, dar si pentru cititoarele O2 si pentru Samson (ajuta-ma Ra ca l-am provocat pe unchiu), vreau sa va spun ca daca v-ati pierdut speranta in iubire si in prietenie, nu stiti de unde poate sari iepurele, dar ca iepurele sa sara trebuie musai sa iesiti pe camp sau in padure, IEPURELE NU SARE IN APARTAMENT  (cu exceptia Pastilor!)

Multumesc administratiei O2 pentru deschidere si evident lui Edi Constantinescu!

Sinapsă cu parfum egiptean

[ #80818 ] by Anubis on Mon Apr 26, 2010 1:45 pm

“Pentru o clipa am fost transformat in Horus si pentru ca luna se facuse nevazuta, mi-au spus ca in aceasta seara sunt parintele celor orbi. Soarta a facut ca in drumul meu de azi sa o intalnesc pe Hathor. Ne-am indreptat plutind usor spre Nil. Ra se pregatea sa treaca de cealalta parte a pamantului iar Hathor incepu sa fredoneze un cantec din care emana veselia si fericirea. Am privit inapoi spre dunele uscate si piramidele prafuite. Am luat-o de mana si am sarit amandoi in Nil. Am chemat impreuna vantul din est si am ridicat miliarde de picaturi de apa si mâl in aer. Am trimis furtuna in tot Egiptul si i-am atins cu stropii batranului Nil pe toti care nu puteau vedea. Si pentru o noapte, acestia si-au primit vederea. Si-au vazut mamele, si-au vazut copiii, si-au vazut amantele si sotiile. Pentru o noapte s-au vazut asa cum erau si s-au imbratisat pana cand Ra a reaparut maiestuos. Hathor ii schimba pe toti cei cu care se intalnea, iar in noaptea ce trecuse ma atinsese pe mine. Oare unde era acum? Mi-am intins aripile si am plecat sa o caut!”

                                                                                                                                                                                Cu drag,  Anubis

Univers relaxant

Articol de citit in baie, relaxant si fara pretentii !

Dupa ce i-am spus sa nu fie proasta, (nu fi proasta fa!) Baba Cloanta mi-a facut pe plac si si-a impartasit experientele personale. Nu le-a asternut ea pe spatiul virtual, ca nu stie cum, a angajat un scrib si sper ca scribul nu i-a rastalmacit cuvintele. Daca ceva din marturisirea ei nu face sens sa dati vina pe scrib, va rog frumos, ca era un scrib cam tembel!

                                                                                                                                                Anubis

Marturisirea personala a lui Baba CloantaTM

Se spune ca nu a venit nimeni din moarte sa ne spuna cum e dincolo, afara de stim noi cine dar nu ne vom lega de trecut pentru singurul motiv superficial ca este intangibil. Dragii lu’ mamaie, trebuie sa va marturisesc ca Anubis mi-a facut acest hatar si iata-ma printre voi la onorabila varsta de XXX…hehe, stiti prea bine ca nu se intreaba femeile de varsta, nebunaticilor! Mamaie a venit cu o solie de dincolo. Nu vreau sa va spun ce am povestit cu Moise si cu restul celor care au ocolit nefiinta,  insa am sa va povestesc putin despre universurile paralele prin care m-a plimbat dragul de Anubis.

Mamaie a dus o viata plina de distractie in prima ei viata si sa stiti ca nu regreta nici un strop. Daca mamaie ar predica intr-o biserica ( „doamne fereste” ) ar vorbi despre cat de frumoasa este viata asta daca lupti si vrei cu tot dinadinsul sa fie frumoasa.

A gasit mamaie intr-unul din periplurile ei, un univers unde majoritatea fiintelor se temeau de o fiinta incredibil de rea! Fiinta asta, pe langa rautatea formidabila avea si puteri peste puterile lor, dar, din motive incredibile, statea ascunsa. Nici una din fiintele ce populau sarmana planeta nu ar fi putut sa o distruga si cu toate astea Moloch – sa-i zicem pe nume – statea ascuns. Din cand in cand, alti molochi mai mici, intrau in bietele fiinte si le posedau. Acestea incepeau sa ucida si sa faca tot felul de lucruri incredibile, insa, fiindca toata lumea stia ca nu ele erau de vina, nimeni, niciodata, nu lua nici o masura, afara de dialoguri cu o fiinta superioara pozitiva care nu numai ca nu le raspundea la rugaciuni dar lipsea cu desavarsire din universul lor! Alti molochi intrau in fiinte decente si bune la suflet si le faceau sa abereze atat de rau despre fiinta superioara pozitiva incat aparuse o zicala in universul acesta de genul: But for good people to do evil things, that takes religion!

Intr-un alt univers, a gasit mamaie niste fiinte care se considerau buricul tuturor universurilor si care comunicau intre ele numai pe baza unui manual de folosire gros, langa care era o erata mai micuta cu diverse explicatii pentru intelegerea mai usoara a manualului principal. Adesea, aceste fiinte se intalneau in spatii virtuale si discutau, dar mamaie nu intelegea nimic din discutiile respective. Pentru curiozitatea celor mici am sa redau cateva pasaje:

1.  Frate Anubis, nu te lasa cuprins de indignare sfinta, pacatul pindeste la usa!

1,3.  Inteleg “efectul Halls” pe care l-a avut asupra dvs. scrierile EGW si hegeliene, insa dupa atata invigorare, merge sa consumati si un Patapievici respectiv un Plesu.

4.  Insa in intelegerea realitatii, nu e nevoie de un model epistemologic, avand in vedere faptul ca orice fel de cunoastere, fie ea stiintifica nu se poate realiza numai prin realitatea gnoseologica (si aici sunt particularitati multiple ale cunoasterii) ci prin propria critica (care poate fi deficitara ) si reflectie (subiectivista).

Aceste fiinte nu pareau fericite sau multumite de viata lor, insa se considerau pre ele insele cele mai in masura sa explice tuturor celorlalte fiinte de ce propria realitate era singura viabila si ofereau si asigurarea unei vieti fara de sfarsit intr-o alta dimensiune despre care nu stiau altceva decat ceea ce citisera in manualul lor. Am observat de asemenea ca nu existau doua fiinte care sa inteleaga in acelas fel manualul, drept pentru care aceste fiinte adesea se luau la harta in spatiul virtual! Un alt aspect deloc neglijabil consta in lupta pe care savantii o dadeau sa arate cat de specializati sunt pe domeniul lor (nepricepand conexiunile posibile dintre descoperirile lor si  universul respectiv) in timp ce altii incercau sa adune cat mai multa informatie din toate domeniile (si nu mai reuseau sa o inchege fiindca informatia in capul lor se transformase intr-o mare varza).

Mamaie, ca o fiinta subiectiva ce se respecta, aterizase intr-un univers relaxat, unde nu se temea de nimeni si nimic, unde-si ducea banala existenta traind secunda dupa secunda, ora dupa ora si zile dupa zile, in cele mai diverse ritmuri cu putinta! Fiindca Anubis ii oferise puterea  sa acceseze diversele universuri diversificate armonios, mamaie intra adesea pe ici pe colo si baga cate un input de-si pierdeau calmul fiintele perfecte! 

Ce nu intelegeau fiintele perfecte era ca in trecutul neverificabil mamaie facuse parte din universul lor. Insa mamaie se manifestase intotdeauna lite si nu acceptase morcovul niciodata! Pe de alta parte cand mamaie avea de spus ceva o spunea pe fata fara perdele. Mamaie nu fusese niciodata o baza in universul acela indepartat, fiindca mamaie fusese prea neconformista! Dupa ce mamaie a deschis ochisorii, a fugit intr-un alt univers, unde nu-i mai spunea nimeni cum sa se manifeste si cum sa castige accesul la urmatorul univers.

Solia de la 26.03.2011

Si mamaie se simtea bine, se distra pe cinste si-si regasise vigoarea, hazul si bucuria pierdute intr-un univers blestemat, ceea ce mamaie va doreste si voua tuturor, luati, gustati, vedeti ce buna este libertatea!

                                                                                                                                                Baba CloantaTM

Cum ar arata lumea noastra fara religie

Orasul in care ma aflu are biserici ce dateaza de la sfarsitul secolului 18.

Biserica St. Ann’s pe care o vizitez uneori, cu mare placere, are un public variat care in general ocupa 50% din spatiul disponibil. Lumea nu se mai omoara sa mearga la biserica, insa pentru cei care viziteaza St. Ann’s mersul la biserica este in primul rand o ocazie de socializare. Imi place ca dupa liturgie sa raman la o cafea (servita in interiorul bisericii) si sa discut cu diferite persoane subiecte variate, de la evolutie la astronomie si uneori sa glumim pe marginea creatiunii. Oamenii sunt relaxati, zambitori si au inteles ca religia si credinta sunt atat de personale incat nu au de ce sa-si bage nasul in viata ta. Biserica aceasta este o oaza de destindere. Serviciile religioase sunt pline de muzica, sala canta impreuna cu corul iar predica nu tine niciodata mai mult de 15 minute! Adesea in timpul predicii, lumea rade fiindca cei care vorbesc au inteles ca nu teama de Dumnezeu atrage lumea sa vina la biserica in aceasta parte a lumii.

Cafenelele din oras insa sunt in aceasi masura o oaza de destindere fiindca lumea este relaxata si poti intra linistit in vorba cu cei din jur fara sa te suspecteze nimeni ca ai fi nebun. Nu odata am fost interpelat in cafenea de catre vanzatorul care vazuse cartea pe care o aveam cu mine spunandu-mi ca e urmatoarea pe care o va citi din scrierile lui Dawkins. Intr-o ocazie recenta, o alta persoana m-a abordat invitandu-ma sa stam la aceeasi masa deoarece era interesata de manualul “E-bay business” ce-l aveam la mine. Iubita mea sustine ca persoana respectiva era mai mult interesata de mine, insa cine sunt eu sa-mi judec aproapele? Ideea este ca diferentele dintre o biserica civilizata, moderna si mediul inconjurator sunt minime!

In iarna am avut sansa ca impreuna cu iubita mea sa mancam in cripte! Am folosit pluralul pentru ca am vizitat mai multe biserici renumite ale caror protectori au inteles ca fara bani biserica se deterioreaza si ca nu intotdeauna poti conta pe enoriasi. Au transformat astfel spatiul de sub biserica in adevarate cantine sau chiar restaurante, cu preturi accesibile si atmosfera incredibila. Si pentru a imbina utilul cu placutul, la intrare in cripta am gasit afisat ca in aceeasi seara, deasupra, (adica in biserica) avea loc concertul Mesia de Handel si evident n-am spus nu, chiar daca a trebuit sa umblam in buzunare. Aceeasi atmosfera relaxata am regasit-o si la concert.

Dar sa revenim la oile noastre. Daca prin absurd aceste biserici cu o veche traditie dar integrate din punct de vedere social ar disparea fara urma, sunt absolut convins ca nu ar suferi nimeni fiindca oamenii de aici stiu cum sa se simta bine indiferent de situatie.

Nu am sa intru in detalii, dar totusi va voi spune ca intr-o singura ocazie am fost intr-o biserica neo-protestanta unde predica a tinut mai mult de o ora, predicatorul era un oaspete ales, plin de verva si fanatic pana in maduva oaselor. Si eu dar si alti membrii am ales ca la sfarsitul orei respective sa iesim, chiar daca respectivul ii dadea inainte “manat de duhul”… Majoritatea membrilor insa erau cu mainile pe sus si cu amin pe buze dupa fiecare ineptie rostita de tatuca de la amvon. Am iesit cu o stare de excitare nervoasa si am decis sa nu mai calc niciodata acolo.

Daca prin absurd aceste biserici ar disparea sunt convins ca omuletii, excitati de vorbaria goala care unge sufletele lor zbuciumate, ar gasi alte locuri de joaca sau ar inventa alte distractii care sa le ocupe timpul. In plus, copilasii lor nu ar mai avea ocazia sa fie indoctrinati de mici cu toate “gogosile” pe care in nestiinta lor membrii acestor biserici le debiteaza.

Sunt o gramada de oameni care pretind ca la ora actuala crestinismul este benefic pentru omenire si fara aceasta miscare lumea ar aluneca pe o panta periculoasa. Cred ca aceste speculatii nu sunt intemeiate, consider ca oamenii intotdeauna vor fi in stare sa inlocuiasca un obicei cu altul uneori obiceiuri bune cu obiceiuri rele si vice-versa.

Bisericile au avut rolul de a educa moral populatia si de a ridica societatea, numai ca de la un anumit moment, societatea a evoluat mai repede decat mentalitatea bisericii. Din acel moment bisericile care s-au intepenit in mentalitati si practici ruginite, desuete, nefunctionale si irelevante pentru epoca respectiva, ori au franat evolutia societatii si au distrus mii de vieti si potentiale umane, ori au ramas goale iar cladirile au fost in cele din urma vandute. Bisericile care nu se adapteaza nevoilor societatii contemporane, dispar. Acum, cand educatia populatiei se face prin intermediul institutiilor non-religioase, iar biserica si-a pierdut rolul de educator, fiecare biserica ar trebui sa-si re-evalueze teologia sau sa dispara.

O posibila concluzie: daca Mahomed ar disparea l-am inlocui rapid cu partidele de cricket…